องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 


นายประกิจ แป้นเมือง
ประธานสภา อบต.
 


นายสมบูรณ์ พรมเสือ
รองประธานสภา อบต.


นายจรัญ จิรนนทพันธ์
เลขานุการสภา ฯ อบต.
 
 


นายสุริณ โพธิ์พิษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายบุญสงค์ น้อยผา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมชาย มั่นคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายครรชิต นางบวช
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายกิตติ เอี้ยงเอี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสวัส บุญเสน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นางสุรินทิพย์ อ่อนทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายประสาท ปู่เกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นายสวาส ฉิมศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายมานะ ลิช้ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสินชัย แซ่อึ้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7