องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงาน ป.ป.ช.แจ้งกำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   12 ธ.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคระกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป้นสมาชิกวุฒิสภา (เพิ่มเติม) จำนวน 3 องค์กร จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   27 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุมิสภาให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   27 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   27 พ.ย. 2561 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน \"Bike อุ่นไอรัก\" จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ชั้น 2 ห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพรหมพิราม หรือประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.bikeunairak2018.com   27 พ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขอประชาสัมพันธ์ผลการลงทะเบียนเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนฯ ผ่านระบบประกาศของกระทรวงการคลัง www.epayment.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   27 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   \\\"ข่าวประชาสัมพันธ์\\\" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน แจ้งการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   24 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แจ้งการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/2561 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้   24 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง สมัยวิสามัญที่ 1 สมัยที่1 ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมานี้   16 พ.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศอำเภอพรหมพิราม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561   16 พ.ย. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561   16 พ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   12 พ.ย. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลง   12 พ.ย. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิญาณตน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์    12 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   \"ข่าวประชาสัมพันธ์\" สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   12 พ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   8 พ.ย. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง   8 พ.ย. 2561 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11