องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561   12 ต.ค. 2561 33
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2561   12 ต.ค. 2561 30
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   12 ต.ค. 2561 12
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561   12 ต.ค. 2561 13
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   12 ต.ค. 2561 11
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2561   12 ต.ค. 2561 10
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2561   12 ต.ค. 2561 15
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   12 ต.ค. 2561 16
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2561   12 ต.ค. 2561 14
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2560   12 ต.ค. 2561 16
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤจิกายน 2560   12 ต.ค. 2561 16
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2560   12 ต.ค. 2561 13
สขร.   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   21 ก.ย. 2561 46
สขร.   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   21 ก.ย. 2561 24
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560   18 พ.ค. 2560 107
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560   18 พ.ค. 2560 100
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   18 พ.ค. 2560 95
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560   18 พ.ค. 2560 95
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559   18 พ.ค. 2560 79
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559   18 พ.ค. 2560 74
  (1)     2