องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561   12 ต.ค. 2561 61
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2561   12 ต.ค. 2561 59
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   12 ต.ค. 2561 31
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561   12 ต.ค. 2561 22
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   12 ต.ค. 2561 29
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2561   12 ต.ค. 2561 18
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2561   12 ต.ค. 2561 24
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   12 ต.ค. 2561 27
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2561   12 ต.ค. 2561 25
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2560   12 ต.ค. 2561 22
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤจิกายน 2560   12 ต.ค. 2561 26
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2560   12 ต.ค. 2561 21
สขร.   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   21 ก.ย. 2561 82
สขร.   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   21 ก.ย. 2561 42
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560   18 พ.ค. 2560 116
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560   18 พ.ค. 2560 118
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   18 พ.ค. 2560 106
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560   18 พ.ค. 2560 106
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559   18 พ.ค. 2560 86
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559   18 พ.ค. 2560 89
  (1)     2