องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีภิรมย์   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนและตกเกณฑ์ จปฐ.   20 ก.พ. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ห้วยแก้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง (สายบ้านลุงวาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ก.พ. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บางกระทุ่ม   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒   20 ก.พ. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านมุง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านมุง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562   20 ก.พ. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่านางงาม   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562   20 ก.พ. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางกระทุ่ม   ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   20 ก.พ. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พรหมพิราม   ประชาสัมพันธ์ระบบการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต   18 ก.พ. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงพระ   วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2562   18 ก.พ. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ห้วยแก้ว   การตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562   18 ก.พ. 2562 6
กิจการสภา อบต.หนองพระ   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป   18 ก.พ. 2562 4
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.นครป่าหมาก   ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   18 ก.พ. 2562 6
กิจการสภา อบต.หนองพระ   ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562   18 ก.พ. 2562 5
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หนองพระ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่11 บ้านสะเดาใต้   18 ก.พ. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ชุมแสงสงคราม   กองช่าง อบต.ชุมแสงสงคราม นำเครื่องจักรออกดำเนินการขุดลอกวัชพืชขวางทางน้ำคลองพระพราย   18 ก.พ. 2562 6
ประกาศสอบราคา อบต.หนองพระ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งภายในบริเวณโรงเรียนบ้านสะเดา หมู่ที่1 บ้านสะเดา   18 ก.พ. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วัดพริก   โครงการกีฬาวัดพริกสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562   18 ก.พ. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงพระ   วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2562   18 ก.พ. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงพระ   ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562   18 ก.พ. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1586