องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 22 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)