องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 


นายสุชาติ ฉิมศรี
นายก อบต.
 


นายอำนวย มารัตน์
รองนายก อบต.
 


นางน้ำฝน คำหมู่
รองนายก อบต.
 


นายวุฒิชัย คำมี
เลขานุการนายก อบต.