องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพ \\\\\\\"การทำตะกร้าป่านมัดฟาง\\\\\\\"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

22-23 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง  จัดฝึกอบรมโครงการจัดทำตะกร้าป่านมัดฟาง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยสนับสนุนให้กลุ่มสตรีตำบลหอกลอง  ได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามความสมัครใจ และเป็นการเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้กับสตรี
2.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้จากอาชีพเสริมและสามารถต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้
3.เพื่อให้กลุ่มสตรีในตำบลหอกลองมีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพด้วยการทำคะกร้าจากเชือกป่านมัดฟาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 14.06 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 110 ท่าน