องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แจ้งขอส่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 คำขอ มาเพื่อปิดประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน หาดมีผู้ใดเห็นว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซ้ำซ้อนกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของตน ให้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลาง ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.36 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 67 ท่าน