องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศ เรื่องการกำหนดระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องการกำหนดระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  ลงวันที่  17  ตุลาคม 2560

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 17.19 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 69 ท่าน