องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 10.31 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 52 ท่าน