องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หอกลอง  
ประกาศราคากลาง
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนดรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หอกลอง  ตำบลหอกลอง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก
โดยเริ่มจากถนนลาดยางสายพิษณุโลก - วัดโบสถ์สายเก่า  ถึงอาคารเอนกประสงค์
เงินงบประมาณ 359,000.-บาท  (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
จัดจ้างโดยวิธี  ตกลงราคา

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 15.58 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 138 ท่าน