องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
วารสารท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
 

\"ข่าวประชาสัมพันธ์\" องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ได้จัดทำวารสารท้องถิ่น ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลองให้ประชาชนได้รับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 13.08 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 80 ท่าน