องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ร่างขอบเขตของงาน
ตารางราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

รถบรรทุก (ดีเซล)  แบบบรรทุกน้ำ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  จำนวน 1 คัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  โดยมีลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้  
-  จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
-  น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
-  เป็นราคาพร้อมปั้มและอุปกรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 15.15 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 119 ท่าน