องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
\"ข่าวประชาสัมพันธ์\" กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป้นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัยสินอื่นเป็นหลักประกันได้  โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 15.00 น. โดย คุณ ฐานภา ทองเลิศล้ำ

ผู้เข้าชม 30 ท่าน