องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกันยายน 2561   12 ต.ค. 2561 88
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนสิงหาคม 2561   12 ต.ค. 2561 88
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   12 ต.ค. 2561 44
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561   12 ต.ค. 2561 33
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   12 ต.ค. 2561 39
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนเมษายน 2561   12 ต.ค. 2561 27
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2561   12 ต.ค. 2561 36
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   12 ต.ค. 2561 37
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมกราคม 2561   12 ต.ค. 2561 36
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนธันวาคม 2560   12 ต.ค. 2561 31
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนพฤจิกายน 2560   12 ต.ค. 2561 34
สขร.   ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนตุลาคม 2560   12 ต.ค. 2561 29
สขร.   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   21 ก.ย. 2561 96
สขร.   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   21 ก.ย. 2561 53
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560   18 พ.ค. 2560 122
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560   18 พ.ค. 2560 126
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   18 พ.ค. 2560 114
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560   18 พ.ค. 2560 114
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559   18 พ.ค. 2560 93
สขร.   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559   18 พ.ค. 2560 98
  (1)     2