องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 15 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่อง แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 22 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 21 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 18 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)