องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หอกลอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลหอกลอง มีการดำเนินชีวิตแบบ
เรียบง่ายอยู่ด้วยกันแบบเครือญาติ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของ ชาวบ้านในตำบล
 
 

วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสาขากระบัง
    จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
    จำนวน 2 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน
    จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง